Tag

camel

India & Ladakh

Pushkar (พุชการ์) ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ ชีวิต และความเชื่อ

“พุชการ์ (Pushkar)” เมืองเล็กๆ ในแคว้นราชสถาน ที่มีทะเลสาบป็นเครื่องหล่อเลี้ยงผู้คนทั้งเมือง วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำเป็นยังไง ติดตามดูกันครับ

Continue reading
India & Ladakh

จากทะเลสาปน้ำเค็มสู่ทะเลทรายสีเงิน (From Pangong to Nubra Valley)

From Pangong to Nubra Valley – จากทะเลสาบน้ำเค็มสู่ทะเลทรายสีเงิน มหัศจรรย์ธรรมชาติแห่งลาดักห์ มาติดตามเรื่องราวการเดินทางไปชมสองอัญมณีงามแห่งลาดักห์กันครับ

Continue reading
Close