“ภาพแสงเหนือเต้นระบำสลับสีเขียว ม่วง ชมพู เหลือง ไปทั่วท้องฟ้า”
นี่แหละคือ จุดเริ่มต้นของทริปล่าแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์ของหมวยค่ะ
ประเทศที่ใครอีกหลายคนฝันไว้ ว่าจะไปให้เห็นสักครั้งในชีวิต
งั้นมาเตรียมความพร้อมก่อนไปขอวีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) กันค่ะ

รวมรีวิวเที่ยวไอซ์แลนด์ และโคเปนเฮเกน (เดนมาร์ก)

วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คืออะไร ?

“เขตเชงเก้น” ประกอบด้วยประเทศในยุโรป 26 ประเทศ มีจำนวน 22 ประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และ 4 ที่เป็นประเทศนอกสหภาพยุโรป ซึ่งทั้ง 26 ประเทศนี้มีนโยบายด้านวีซ่าร่วมกัน คือ กรณีที่เราได้รับวีซ่าเชงเก้นแล้ว เราสามารถเดินทางไปได้ 26 ประเทศเชงเก้นโดยไม่ต้องขอวีซ่าของแต่ละประเทศแล้ว และไม่มีการขอตรวจวีซ่าที่ชายแดนของแต่ละประเทศด้วย เดินสวยๆ ผ่านได้เลยจ้า!!

นโยบาย Schengen Visa มีประเทศอะไรบ้าง? 

22 ประเทศอยู่ในสมาชิกสหภาพยุโรป ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยี่ยม สาธารณรัฐเชก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิตาลี ลัตเวีย ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สโลวัก สโลวีเนีย สเปน และสวีเดน และอีก 4 ประเทศนอกสหภาพยุโรป ได้แก่ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และลิกเตนสไตน์

หลักการขอวีซ่าเชงเก้นเป็นอย่างไรหล่ะ ? 

เป็นไหมคะ? เราอยากไปหลายประเทศในทริปเดียวกัน… แล้วเราจะขอวีซ่าจากประเทศไหนดี?  งั้นมาลองดูเกณฑ์การยื่นวีซ่ากันก่อนค่ะ

 1. ให้ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นกับประเทศที่เราพำนักนานที่สุด เช่น สเปน 5 วัน ฝรั่งเศส 7 วัน และเบลเยี่ยม 4 วัน
  –> ยื่นขอวีซ่าผ่านประเทศฝรั่งเศส
 2. กรณีที่อยู่ทั้ง 2 ประเทศจำนวนวันเท่ากัน เช่น สเปน 5 วัน และฝรั่งเศส 5 วัน
  –> ยื่นขอวีซ่ากับประเทศแรกที่เดินทางไปถึง (ไม่ใช่ประเทศที่เราไป Transit) นะคะ

ถ้าไป “ไอซ์แลนด์” จะไปขอวีซ่าที่ไหนดี ?

จงจำให้ขึ้นใจ!! ถ้าไป “ไอซ์แลนด์” ให้ยื่นขอวีซ่าผ่าน “ประเทศเดนมาร์ก” เนื่องจากประเทศไอซ์แลนด์ไม่มีสถานทูตประจำในประเทศไทย ต้องยื่นผ่านประเทศเดนมาร์กโดยมี VFS เป็นศูนย์รับเรื่องการในยื่นเอกสาร

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว 

การยื่นขอวีซ่าแบบท่องเที่ยวจะใช้ระยะเวลาทำการประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่งกรณีอยากขอแบบ Urgent ก็สามารถเขียนใบคำร้องเพิ่มเติมได้ที่ VFS

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการนัดหมายวัน-เวลาล่วงหน้าก่อนไปยื่นเอกสารที่ VFS ทุกครั้ง

ขั้นตอนที่ 2 : ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกเอกสาร เซ็นต์ชื่อ และเตรียมเอกสารให้ถูกต้องเป๊ะ!!!

เอกสารยื่นวีซ่ามีอะไรบ้าง?

 1. ใบ Checklist : Tourist visit  จะวางไว้บนสุดเพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน
 2. ใบทำนัดหมายวัน-เวลาที่จองออนไลน์
 3. แบบคำร้องขอวีซ่าสำหรับเดินทางไปประเทศสมาชิกเชงเก้น  ต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดรวม 4 หน้าให้ครบถ้วน
 4. รูปถ่ายสี ฉากพื้นหลังสีขาว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 35 x 45 มม. และความยาวของศีรษะจากคางไปจนถึงด้านบนของเส้นผมไม่เกิน 30-36 มม.
  Tip : ขนาดรูปต้องเป๊ะ และห้าม Retouch นะ
 5. พาสปอร์ตตัวจริงพร้อมสำเนาหน้าแรกที่มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 6. สำเนาหน้าแรกหนังสือเดินทางเล่มเก่า และเล่มปัจจุบันที่มีการปั๊มวีซ่า และปั๊มการเข้าออกประเทศ (สรุปง่ายๆ คือ ถ่ายเอกสารมาทุกหน้าที่มีรอยปั๊ม)
 7. ประกันการเดินทางที่มีค่ารักษาพยาบาลวงเงินประกันคุ้มครองอย่างน้อย 30,000 ยูโร  (ประมาณ 1.5 ล้านบาท) และระยะเวลาของประกันการเดินทางจะต้องครอบคุลมระยะเวลาการพักอาศัยทุกประเทศของเชงเก้น
  Tip : ก่อนซื้อควรตรวจสอบรายชื่อบริษัทประกันการเดินทางที่สามารถใช้ยื่นวีซ่าเชงเก้นได้ด้วยนะคะ 
 8. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ หรือตั๋วการเดินทางอื่นๆ เช่น ตั๋วรถไฟ เครื่องบินภายในประเทศ รถบัส หรือเรือเฟอร์รี่
  Tip : ใช้แค่ใบจองตั๋วเครื่องบินก่อนก็ได้ (ยังไม่ต้องซื้อตั๋วจริงๆ ก็ได้นะ)
 9. แพลนการเดินทางแต่ละวัน เช่น เดินทางไปที่ไหนบ้าง? แวะชมสถานที่ไหน? พักที่ไหน?
  Tip : ถ้าค้างในสนามบินเพื่อรอเครื่องบินกลับวันรุ่งขึ้น ก็ต้องระบุว่า “นอนสนามบิน” (ง่ายๆ คือ ทุกคืนต้องระบุชื่อของที่พักค่ะ)
 10. เอกสารการจองที่โรงแรม หรือที่พัก
  Tip : จำเป็นต้องระบุชื่อผู้เข้าพักทุกคนในใบจองตลอดทั้งทริป (ข้อนี้สำคัญมากๆ!!)
 11. เอกสารจากธนาคารที่ต้องแสดงให้เห็นว่ามีทรัพย์สินเพียงพอต่อการใช้จ่ายการเดินทาง ต้องขอล่าสุดไม่เกิน 1 สัปดาห์ จะมี 2 ส่วน คือ
  – หนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารตัวจริง สกุลเงินเป็น EURO (ต้องนำ PASSPORT ตัวจริงไปขอที่ธนาคารด้วย)
  – Statement ย้อนหลัง 3 เดือน  (แต่เรายื่นแบบย้อนหลัง 6 เดือนไปเลยค่ะ)
  Tip : การคำนวณค่าใช้จ่ายที่พักคร่าวๆ เช่น ค่าใช้จ่ายโฮลเทลประมาณ 350 DKK (1,750 บาท/วัน) หรือถ้าพักโรงแรมประมาณ 500 DKK (2,500 บาท/วัน)
 12. หนังสือรับรองการทำงานตัวจริง และสำเนา 1 ชุด ควรระบุวันที่กลับมาทำงาน (ในกรณีเป็นเจ้าของกิจการยื่นเอกสารจดทะเบียนบริษัทด้วย)
 13. ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 14. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่ารวมทั้งสิ้น 3,400 บาท (รับเฉพาะเงินสด) โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
  – Visa Fee : 2,300 บาท
  – VFS Service Fee : 810 บาท
  – SMS Fee : 70 บาท
  – Courier Fee : 220 บาท
 15. เอกสารเพิ่มเติมที่เอาไปด้วย เผื่อกรณีทางเจ้าหน้าที่เรียกตรวจค่ะ เช่น บัตรประชาชน และสมุดธนาคารตัวจริง
 16. กรณีเป็น Freelance ควรมีจดหมายแนะนำตัวเอง ชี้แจงที่มาของรายได้ และความสามารถที่จะดูแลค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ

ขั้นตอนที่ 3 :  จัดเตรียมเอกสารไปยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง พร้อมเก็บข้อมูลลายนิ้วมือ และถ่ายรูปกับทางศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
Tip : ช่วงเวลาใกล้ๆ High Season ช่วงหน้าร้อน หรือล่าแสงเหนือจะมีคนไปยื่นขอวีซ่าเยอะ ดังนั้นต้องเผื่อเวลาไปยื่นวีซ่าก่อนล่วงหน้าด้วยนะคะ

ยื่นวีซ่าที่ไหน ?

VFS ศูนย์ยื่นวีซ่าประเทศเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
ที่อยู่ :  10/104-106 (ห้อง 801-803), ชั้น 8 อาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร :  +66 (2) 1187006
อีเมล์ : info.dkth@vfshelpline.com
เวลาทำการ :

 • การยื่นคำร้องขอวีซ่า (ต้องมีนัดหมายเท่านั้น): 08:00 – 12:00 น. และ 13:00 – 15:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดทำการของศูนย์รับคำร้องฯ
 • การรับหนังสือเดินทางโดยผู้สมัคร: 13:00 – 16:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดทำการ
 • การรับหนังสือเดินทางคืนโดยตัวแทน: 15:00 – 16:00 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) ยกเว้นวันหยุดทำการ

การเดินทาง : ลง BTS สถานีนานา แล้วเลี้ยวเข้าซอยสุขุมวิท 13 เดินประมาณ 300 เมตร 5 นาที หรือจะนั่งพี่วินส่งถึงหน้าตึกเลยก็ได้ค่ะ

ด้านหน้าอาคารเทรนดี้

ถ้าใกล้ถึงเวลานัดแล้ว เข้ามาด้านในต่อลิฟท์ด้านหลังได้เลยค่ะ

อ้างอิงข้อมูลจาก