Turkey (Türkiye), Where 2 Go

10 ข้อควรรู้ก่อนไปเที่ยวทูร์เคีย (ตุรกี) อัพเดตล่าสุด!!

บทความนี้หมวยปูเป้จะมาตอบทุกข้อสงสัย ในการเตรียมตัวเที่ยว “ตุรกี” ทั้งเรื่องวีซ่า แลกเงิน อาหารการกิน ค่าครองชีพ ฯลฯ อ่านจบเที่ยวตามได้เลย

Read more