China, Where 2 Go

1 Day in “เทียนจิน (Tianjin)” เมืองท่า 2 วัฒนธรรม จะเอเชียหรือยุโรป รวมไว้ในเมืองเดียว!! (อัพเดทปี 2024)

แค่ 30 นาทีจาก “ปักกิ่ง” ก็ถึง “เทียนจิน” เมืองท่า 2 วัฒนธรรม อายุกว่าพันปี ที่ผสานกลิ่นอายตะวันตกเข้ากับวิถีชีวิตจีนยุคใหม่ได้อย่างกลมกลืน

Read more